Ocena brak

Rada Legislacyjna

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Działa przy PRM jako organ opiniodawczo-doradczy.

Do PRM należy określenie zadań oraz szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania Rady Legislacyjnej.

Do zadań należy :

1) dokonanie okresowych ocen stanu prawa w określonych dziedzinach z uwzględnieniem wymogu dostosowania do norm konstytucyjnych

2) opiniowanie projektów ustaw opracowywanych z inicjatyw Rządu

3) wyrażanie opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem Konstytucji

4) formułowaniem opinii i wniosków w podstawowych sprawach związanych z procesem stanowienia prawa.

Kadencja Rady trwa 4 lata- wybierane są osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą i dorobkiem praktyki prawniczej w liczbie nie przekraczającej 15 osób.

PRM powołuje i odwołuje : przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady na wniosek przewodniczącego Rady.

Podobne prace

Do góry