Ocena brak

Rada Federacji Rosyjskiej

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

- przedstawicielstwo podmiotów Federacji (z każdego pochodzi 2 deputowanych, po jednym z ramienia przedstawicielskiego i wykonawczego organu); 

- kadencja RF jest równa kadencji Dumy;

- kompetencje RF:

• zatwierdzanie zmian granic między podmiotami Federacji,

• zatwierdzania dekretu prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego i wyjątkowego,

• rozstrzyganie kwestii ewentualnego użycia sił zbrojnych poza granicami Federacji,

zarządzanie wyborów prezydenta,

• pozbawianie urzędu prezydenta,

• powoływanie sędziów Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Arbitrażowego,

• powoływanie i odwoływanie prokuratora FR,

• powoływanie i odwoływanie zastępcy przewodniczącego Izby Obrachunkowej oraz połowy jej składu;

- na czele izby stoi przewodniczący, który ma dwóch wiceprzewodniczących do pomocy;

- organami są również komitety i komisje;

Podobne prace

Do góry