Ocena brak

Rada Europy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011

Charakterystyka

Rada Europy- międzynarodowa organizacja zrzeszająca wszystkie państwa europejskie z wyjątkiem wykluczonej Białorusi, której działania koncentrują się na ochronie praw człowieka, ochronie demokracji, oraz współpracy państw europejskich na niwie kultury.


Historia

Rada powstała w 1949 roku w wyniku podpisania Londyński|Traktatu Londyńskiego przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Luksemburg, Irlandię, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy), obecnie liczy 49 członków a jej siedzibą jest Strassburg.


Pomysł zjednoczenia Europy powstał tuż po zakończeniu II wojny światowej. W spotkaniu w Hadze (1948 r.)wzięło udział ponad tysiąc różnych organizacji, które były za integracją całej Europy. Zjazd ten znany jest pod nazwą "Kongresu Europy". Podczas owego spotkania ugrupowania analizowały ówczesna politykę międzynarodową i ustalały tor działań oraz charakter organizacji, którą zakładały. Ostatecznie rok później w pałacu St. James w Londynie podpisano status nowej organizacji. Traktat ten został podpisany przez przedstawicieli dziesięciu krajów Europy Zachodniej. Tegoż samego roku w sierpniu podpisany traktat wszedł w życie tworząc Radę Europy.


Zakres działalności

W roku 1950 ustanowiono na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka zakres działalności Rady Europy, której postawiono za główny cel ochronę praw człowieka. Chodzi tu o ochronę polityki mniejszości narodowych, religijnych, kulturowych, seksualnych, etnicznych oraz ochronę polityki językowej i ochronę praw emigrantów, migrantów, uchodźców itp. Oprócz tego Rada Europy intensywnie prowadzi działania w swerze spraw społecznych, gospodarczych, prawnych, mediów, kultury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia.

</div>

Organy

Głównymi organami Rady Europy są:

Oprócz głównych organów Rady Europy istnieją jeszcze inne instytucje:

Członkowie

Każdemu państwowi członkowskiemu z Rady Europy przypisany jest inny kolor:

  • ciemnozielony - to członkowie pierwotni,
  • jasno zielony - to członkowie wtórni,
  • pomarańczowy - w Komitecie Ministrów (obserwatorzy),
  • żółty - w Zgromadzeniu Parlamentarnym,
  • czerwony - Białoruś (państwo wykluczone z Rady Europy).
Do Rady Europy może należeć, każde państwo, które zostanie zaproszone przez organizację. Warunkiem przystąpienia do Rady jest akceptacja zasad, którymi kieruje się organizacja m. in.: zasad rządów, ochrony praw człowieka i demokracji parlamentarnej. Generalnie do Rady Europy należą państwa europejskie, ale wyjątkiem jest np. Rosja czy Armenia. Powodem przyjęcia tych państw jest moratorium zawieszające wykonywania kary śmierci, które to jest podstawową zasadą Rady Europy.

Rada Europy na początku swojego istnienia zrzeszała dziewięć państw zachodnioeuropejskich. Dopiero po 1989 roku dołączyły do niej kolejne z Europy Środkowej i Wschodniej. Następne państwa dołączyły do organizacji w latach dziewięćdziesiątych. Wynikiem tej integracji liczba członków Rady Europy aktualnie sięga 47 państw.


Państwami założycielskim są: Belgia, Dania, Włochy, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Szwecja, Irlandia oraz Norwegia. Kolejnymi państwami, które dołączyły do Rady Europy są: Grecja, Turcja, Islandia, Niemcy, Austria, Cypr, Szwajcaria, Malta, Portugalia, Hiszpania, Liechtenstein, San Marino, Finlandia, Węgry, Polska, Bułgaria, Estonia, Litwa, Słowenia, Czechy, Słowacja, Rumunia, Andora, Łotwa, Albania, Mołdawia, Macedonia, Ukraina, Rosja, Chorwacja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Monako, Czarnogóra.


Działalność

Działalność Rady Europy polega na przyjmowaniu konwencji, do których mogą przystąpić Państwa Członkowskie UE, kraje europejskie nie będące członkami Europejska|Unii, czy nawet państwa leżące poza Europą.

Polska przystąpiła do Rady Europy 29 listopada 1991 roku.


Autor: Piotr Urbański, Ewa Szerement
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Do góry