Ocena brak

Rada Bezpieczeństwa – skład, funkcje

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

RADA BEZPIECZEŃSTWA – składa się z 15 członków – 5 stałych (USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny) i 10 członków niestałych, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne. Decyzje zapadają kwalifikowana większością głosów, z zachowaniem zasady jednomyślności stałych członków Rady.

Podstawowa funkcjadziałania na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kompetencje:

  • Opracowanie planów ustanowienia systemu regulowania zbrojeń

  • Rozpatrywanie sporów i sytuacji zagrażających pokojowi oraz wydawanie poleceń dot. sposobu załatwienia sporu

  • Podejmowanie decyzji w sprawie zastosowania sankcji

  • Powoływanie i ustalanie operacji pokojowych

Do góry