Ocena brak

RACZKIEWICZ WŁADYSŁAW (1885-1947) - polityk

Autor /gosc Dodano /28.02.2011

Prawnik i polityk, w 1917 r. współ­twórca Naczelnego Polskiego Komi­tetu Wojskowego w Rosji i jego prezes, od 1921 r. trzykrotnie był mi­nistrem spraw wewnętrznych (maj-wrzesień 1921, czerwiec 1925-maj 1926, październik 1935-maj 1936). Wojewoda nowogródzki, wileński, krakowski i pomorski. Od 1930 do 1935 r. marszałek Senatu, a od 1934 r. do 1939 r. prezes Światowe­go Związku Polaków z Zagranicy. 17 września 1939 r. przekroczył gra­nicą z Rumunią, dotarł do Paryża, gdzie 29 września objął urząd prezy­denta RP przekazany mu przez Igna­cego *Mościckiego.

Od 1940 r. prze­bywał w Wielkiej Brytanii. Był prze­ciwny zbyt daleko idącej - jego zdaniem - polityce kompromisów ze Związkiem Radzieckim, prowadzo­nej przez Władysława *Sikorskiego i Stanisława * Mikołajczyka.

Podobne prace

Do góry