Ocena brak

Racjonalność i efektywność jako przesłanki funkcjonowania przedsiębiorstwa

Autor /afro Dodano /24.03.2011

Racjonalność działania związana jest z koncepcją homo oeconomicus. Spojrzenie to przedstawia człowieka jako istotę posiadającą pełny zakres informacji, kierującą się przede wszystkim własnymi interesami, w imię których potrafi on chłodno kalkulować i dbać o ich maksymalizację. Homo oeconomicus ma jasno określony cel, dla którego realizacji szuka środków.

Zasada racjonalności przedstawia dążenia przedsiębiorstwa do uzyskania optymalnych rezultatów za pomocą posiadanych zasobów.

Zasada gospodarowania wymaga porównania nakładów i wyników w odniesieniu do celów przedsiębiorstwa (analiza kosztów i korzyści). Ekonomiczne kryterium oceny racjonalności gospodarowania sprowadza się więc do zasady gospodarności:

maksymalizacji wyników --|

lub L. kryterium oceny stanowi efektywność

minimalizacji kosztów. _J

W praktycznym wymiarze podstawę oceny racjonalności gospodarowania stanowi kryterium efektywności. Efektywność jest oceniana na podstawie mierników:

  • wydajności lub

  • oszczędności.

Oszczędność stanowi relację poniesionych nakładów do uzyskanych wyników. Najkorzystniejszym działaniem jest taka realizacja zadań, która przy osiągnięciu spodziewanych efektów jednocześnie zapewnia generowanie jak najniższych kosztów (zasada minimalizacji kosztów/środków).

Natomiast kryterium wydajności pozwala ocenić, czy zaangażowane środki doprowadziły do wystąpienia maksymalnego efektu, tzn. czy uzyskane wyniki oraz konsekwencje ich funkcjonowania w społeczeństwie są optymalne przy danych nakładach (zasada maksymalizacji efektów/maksymalnego efektu).

Podobne prace

Do góry