Ocena brak

Racjonalistyczna filozofia kontynentalna: Leibniz

Autor /Nikos Dodano /05.07.2011

Filozof niemiecki tworzył w języku rodzimym. Odrzucał empiryzm, głosił racjonalizm, teorię bytu. Zakładał jedność jednak uważał, że jest ona substancją duchową. Wszystkie obiekty fizyczne zbudowane są z jednorodnej substancji, która składa się z niepodzielnych punktów metafizycznych zwanych monadami. Monady różnią się między sobą – myślą, mają świadomość, wiedzę wrodzoną i działają harmonijnie. Dlatego obiekty w przyrodzie i ludzie różnią się między sobą (jesteśmy nagromadzeniem indywidualnych monad o wysokim stopniu świadomości).

Tak Leibniz wybrnął z dualistycznej teorii bytu Kartezjusza. Teoria poznania: wszystkie języki są niedoskonałe i pochodzą z jednego wspólnego źródła. Musimy szukać prajęzyka i zrekonstruować go, by zobaczyć rzeczy takimi, jakimi one są – gdyż jest to język myśli. Umysł dysponuje wrodzonymi apriorycznymi prawdami. Poznanie języka myśli pozwoli wydobyć owe prawdy z naszego umysłu – to jest droga do pełnego poznania.

Podobne prace

Do góry