Ocena brak

Racjonalistyczna filozofia kontynentalna: Kartezjusz

Autor /Nikos Dodano /05.07.2011

Zwany ojcem filozofii nowożytnej, głosił racjonalizm zaufanie do rozumu, odrzucał powszechnie obowiązujące prawdy. Słowa zaciemniają obraz rzeczywistości – to, co prawdziwe jest w naszym umyśle (niczego nie dowiemy się poprzez język – liczy się akt twórczej intuicji). Zwalczał scholastykę twierdząc, że tylko systematyzuje prawdy znane od dawna. Teoria poznania oparta o model matematyczny (taką przyjął Leibniz). Nie można poznania opierać na mylnych zmysłach, nie ma rzeczy bardziej pewnej od tego, że „myślę”. Realność bytu Kartezjusz wywodzi z myślenia – cogito ergo sum.

Przyjął optymistyczną ideę praw wrodzonych (apriorycznych). Dualistyczna teoria bytu: myślący umysł (zwany myślącą duszą) i materia (atrybut rozciągłości). Materię stworzył Bóg. Myślący umysł i język różni nas od zwierząt. Najsłabszym punktem filozofii Kartezjusza było uzgodnienie relacji między ciałem a umysłem. Widział konflikt między popędami ciała i wolą duszy – zachęca do panowania nad popędami i wyrabiania silnej woli.

Podobne prace

Do góry