Ocena brak

Rachunki budżetu państwa

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Bankowa obsługa budżetu polega na prowadzeniu rachunków bankowych, na których gromadzone są zasoby budżetowe, przyjmowaniu wpłat środków pieniężnych na te rachunki oraz dokonywaniu wypłat na zlecenie upoważnionych do tego podmiotów.

Najważniejsze rodzaje tych rachunków to:

  • centralny rachunek bieżący budżetu państwa,

  • rachunki bieżące jednostek, których dochody i wydatki rada ministrów włącza do projektu budżetu na poziomie przez nie określonym (Kancelaria Sejmu, Senatu, Prezydenta, SN, NSA itd.),

  • rachunek bieżący środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi,

  • rachunki bieżące państwowych funduszy celowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych.

Podobne prace

Do góry