Ocena brak

Rachunki bankowe - rodzaje rachunków bankowych

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Art.49 ust.p.b.

1)rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze

2)rachunki lokat terminowych

3)rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

4)rachunki powiernicze

Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla

a)osób prawnych

b)jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną

c)osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Wymagana jest zdolność prawna. Stosując kryterium waluty można podzielić rachunki na prowadzone w złotych i prowadzone w walutach obcych. Czy niemowlę może być stroną/ Tak, ale nie będzie działało samodzielnie.

Podobne prace

Do góry