Ocena brak

Rachunki bankowe - obowiązek posiadania rachunku bankowego

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Przedsiębiorca jest zobowiązany do

  • dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem swego rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 15 000 € , gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość 15 000 €

  • zawiadomienia Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na podatek dochodowy o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, a razie kilku wskazanie jednego z nich jako rachunku podstawowego i zawiadomienia o tym banku, w którym rachunek jest otwarty

  • zawiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego oraz banku, w którym otwarty jest podstawowy rachunek o posiadaniu rachunków w innych bankach

  • zawiadomienie banków, w których otwarte są inne rachunki o nazwie i adresie banku, w którym otwarty jest rachunek podstawowy

  • naruszenie obowiązku dokonywania rozliczeń bezgotówkowych zagrożone jest karą grzywny.

Podobne prace

Do góry