Ocena brak

Rachunek wymiany z zagranicą

Autor /Cintia Dodano /10.04.2011

 

 

Transakcje z zagranicą muszą być na ogół regulowane w dewizach (dewizami nazywa się pieniądze znajdujące się w obiegu w innych krajach, poza terytorium danego kraju).

Jak można się zaopatrzyć w dewizy konieczne do finansowania wydatków? Poprzez prowadzenie za granicami kraju operacji, które pozwalają uzyskiwać pr/ychody w potrzebnych dewizach. W interesie większości krajów' leży, by łączna wartość ich wpływów pochodzą­cych z zewnątrz nie była trwale niższa od łącznej wartości zewnętrz­nych wydatków. Rzeczywiście, w przeciwnym przypadku możliwości dokonywania zakupów poza terytorium własnego kraju ulegną wy-

.czerpaniu, powodując tym samym zahamowanie wzrostu gospodar­czego. Jeżeli z powodu braku środków finansowych nie można zaopa­trzyć się w surowce, półprodukty, dobra kapitałowe itd., niezbędne do produkcji krajowej, to powstaje ryzyko gwałtownego jej spadku. Żeby uniknąć poważnych problemów ekonomicznych i społecznych, które wynikłyby z takiej sytuacji, większość krajów dąży do zapewnienia pewnej równowagi między wpływami i wydatkami związanymi z transakcjami zewnętrznymi. Jest to ograniczenie działalności gos­podarczej kraju, które nazywa się „równowagą bilansu płatniczego".

Podobne prace

Do góry