Ocena brak

Rachunek powierniczy

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Rachunek depozytowo-powierniczy DEPO znany jest na rozwiniętych rynkach finansowych jako gwarancje bezpieczeństwa wszelkich transakcji o podwyższonym stopniu ryzyka.

Rachunek DEPO zabezpiecza interesy obu stron transakcji, a więc stanowi zabezpieczenie zarówno środków finansowych kupującego, jak również gwarancję zapłaty dla sprzedającego.

Polskie Poradnictwo Majątkowe S.A. nadzoruje podpisanie i realizację trójstronnej umowy, której przedmiotem jest rachunek DEPO. Stronami niniejszej umowy są kupujący, sprzedający i bank prowadzący rachunek DEPO.

Po otwarciu rachunku DEPO kupujący wpłaca środki finansowe przeznaczone na zakup na ten właśnie rachunek. Środki te należne są sprzedającemu. Otrzyma je jednak dopiero wtedy, gdy spełni wszystkie warunki umowy a PPM S.A. mając pewność, co do ich spełnienia przekaże do banku instrukcję zamknięcia rachunku DEPO. Rachunkiem może dysponować tylko prowadzący go bank. Zasady prowadzenia rachunku zawarte są w regulaminie i umowie rachunku DEPO.

Usługa skierowana jest do każdego podmiotu (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób fizycznych prowadzących działalność, osób prawnych i innych) dokonującego transakcji, w której zapłata wymagalna jest zawsze przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi.

Podobne prace

Do góry