Ocena brak

Rachunek kosztów zmiennych

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

Rachunek kosztów zmiennych - jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe. Bazą jest podział kosztów wydziałowych na stałe i zmienne. Stałe koszty wydziałowe są traktowane jako koszty okresu (w całości przenoszone do rachunku zysków i strat). Produkty niesprzedane wyceniane są tylko wg kosztów zmiennych.

Podobne prace

Do góry