Ocena brak

RACHUNEK KOSZTÓW PLANOWANYCH

Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013

Jest odmianą rachunku kosztów wzorcowych, w którym rolę wzorców kosztowych pełnią koszty planowane. Koszty planowane są określane w procesie planowania. Są one kosztami przewidywanymi, jakie będą poniesione w przyszłości w warunkach ekonomicznego wykorzystania czynników produkcji przy zdolnościach produkcyjnych adekwatnych do planowanego poziomu produkcji. Koszty planowane są więc kosztami, których poziom jest ekonomicznie uzasadniony.

Podstawowym celem stosowania r.k.p. jest włączenie rachunku kosztów w system planowania w przedsiębiorstwie. R.k.p. umożliwia wartościowe wyrażenie założeń przyjętych w innych elementach planu przedsiębiorstwa.

Plan kosztów jako element systemu planów przedsiębiorstwa jest mocno powiązany z planem produkcji. Zadaniem r.k.p. jest określenie niezbędnego poziomu kosztów wykonania zadań przyjętych w planie produkcji w przekrojach ułatwiających kontrolę i analizę. Przy konstrukcji planu kosztów dąży się do minimalizacji kosztów w ramach przyjętego programu produkcji. Zakłada się przy tym racjonalne wykorzystanie środków produkcji i czasu pracy ludzkiej oraz określone przedsięwzięcia w zakresie postępu technicznego i organizacyjnego.

Koszty planowane są ustalane zazwyczaj według rodzajów, ośrodków odpowiedzialności i nośników kosztów. W tym aspekcie r.k.p. obejmuje także wewnętrzne bilansowanie (uzgadnianie) planu oraz dekompozycję planu na plany odcinkowe.

Podobne prace

Do góry