Ocena brak

Rachunek kosztów działań

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Koncepcja ta rozwinęła się na rynku amerykańskim. Została opracowana w celu umożliwienia kalkulowania realnych pełnych kosztów jednostkowych produktów. W związku z rosnącym udziałem kosztów pośrednich w kosztach całkowitych tradycyjny rachunek kosztów dostarczał zdeformowanych informacji, a więc nie spełniał swojej roli. W nowoczesnej koncepcji koszty pośrednie zaczęto rozliczać:

wyodrębniając pojedyncze działania w ramach poszczególnych funkcji przedsiębiorstwa,

określając wielkości pomiaru aktywności każdego działania,

grupując działania w centra działań i licząc dla każdego centra stawki kosztów pośrednich dla jednostek wyrażających aktywności w poszczególnych działaniach, według tych stawek rozliczano koszty działań na produkty.

Koncepcja "rachunku kosztów działań" (activity based costing), zwanego rachunkiem ABC, umożliwiła dokładniejsze kalkulowanie kosztów jednostkowych produktów. Najogólniej rzecz ujmując "rachunek kosztów działań" bada i wykorzystuje relację między nośnikami kosztów i działaniami. Należy zwrócić uwagę, iż nie ma on racjonalnego zastosowania w decyzjach krótkookresowych, w których kryterium wyboru stanowi koszt zmienny produktu lub marża na pokrycie kosztów stałych. Natomiast zyskał on uznanie przy podejmowaniu decyzji średnio- i długookresowych.

Podobne prace

Do góry