Ocena brak

Rachunek kosztów celu

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Problem, jak podnieść jakość wyrobów, obniżając jednocześnie koszty ich wytwarzania pojawił się również na wysoko rozwiniętym rynku japońskim. Szukano tam skutecznych sposobów poprawy efektywności gospodarowania. Upraszczanie pracy i procesów, eliminacja zbędnych czynności, niepotrzebnych materiałów i fragmentów procesów nie wnoszących wartości dodanej do produktu, oszczędzanie energii - to tylko niektóre elementy japońskiego zarządzania.

Obniżenie kosztów produkcji okazało się w Japonii możliwe dzięki niebywałemu rozwojowi kooperacji przemysłowej i specjalizacji. Zagadnienie zarządzania kosztami poprzez kooperację wskazuje na to, że systemy kontroli jakości przyczyniają się głównie do obniżki kosztów zmiennych, natomiast zmniejszenie kosztów stałych osiąga się głównie poprzez techniki organizacji produkcji. Kooperacja przynosi wymierne korzyści, umożliwiając redukcję kosztów i uproszczenie procesu produkcji.

Tradycyjny sposób zarządzania kosztami, skierowany na kształtowanie kosztów produktu tylko w fazie jego wytwarzania, w warunkach intensyfikowania się konkurencji i wzrostu presji cen globalnych, stał się nieefektywny. Dlaczego? Analizując cykl życia produktu na rynku stwierdzono, że większość poniesionych przez jednostkę kosztów powstaje w pierwszej fazie życia produktu - w fazie projektu i przygotowywania. Dało to japońskim menedżerom podstawę do opracowania nowej koncepcji zarządzania kosztami. Rachunek w pełni zintegrowany z cyklem życia produktu to tzw. rachunek kosztów celu, zwany inaczej "rachunkiem kosztów cyklu życia produktu" (life cycle costing). Cykl życia produktu to czas od momentu powstania koncepcji produkcji danego wyrobu do momentu wycofania go ze sprzedaży.

"Rachunek kosztów celu" znalazł także zainteresowanie w gospodarce europejskiej i amerykańskiej. Umożliwia bowiem zarządzanie kosztami zanim zostaną one poniesione oraz kontrolę kosztów w fazie wytwarzania i sprzedaży produktu. Rachunek ten ma szczególne zastosowanie w branżach charakteryzujących się krótkim cyklem życia produktów, w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby w średnich lub małych seriach. Mniej przydatny jest w zakładach o produkcji masowej.

Podobne prace

Do góry