Ocena brak

Rachunek kosztów

Autor /Aline Dodano /18.04.2011

 

 Rachunek kosztów - jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji. Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej. Podmiotem rachunków kosztów jest jednostka gospodarcza prowadząca daną działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług. Podstawowym celem prowadzenia rachunku kosztów prowadzonego systematycznie w przedsiębiorstwie jest dostarczenie decydentom wieloprzekrojowych informacji ekonomicznych o kosztach działalności.

Podobne prace

Do góry