Ocena brak

Rachunek kapitałowy i finansowy

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

2 grupy transakcji:

-rachunek kapitałowy – rozliczenie wpływów i wypłat z tytułu transferów kapitałowych

-rachunek finansowy - aktywa i pasywa finansowe

Wszystkie transakcje w bilansie płatniczym dzielą się na:

autonomiczne i wyrównawcze

Autonomiczne – są przeprowadzane przez wszystkie podmioty biorące udział w obrotach zagranicznych.

Suma tych transakcji to saldo bilansu płatniczego na podstawie którego można formułować wnioski o sytuacji płatniczej kraju.

Jeśli saldo jest dodatnie – to znaczy, że do kraju napłynęło więcej walut obcych niż rezydenci krajowi wydali za granicą – nadwyżka przejmowana jest przez władze monetarne powiększając rezerwy walutowe

  • Gdy suma transakcji jest ujemna – bank centralny dostarcza potrzebną ilość dewiz sprzedając je na krajowym rynku walutowym redukując w ten sposób oficjalne rezerwy

Operacje banku centralnego mające na celu równoważenie bilansu płatniczego – to transakcje wyrównawcze.

Podobne prace

Do góry