Ocena brak

Rachunek bankowy oszczędnościowy – cechy szczególne

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Rachunki oszczędnościowe są prowadzone dla osób fizycznych. Mogą one być prowadzone dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Rachunki oszczędnościowe nie mogą być wykorzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – ograniczenia tego nie stosuje się w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do poboru, których zobowiązany jest ZUS.

Do góry