Ocena brak

RABAT

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Rodzaj —> zniżki cen obliczanej od —> ceny podstawowej, udzielanej przez
sprzedawcę pośrednikom lub nabywcom finalnym, którzy spełniają określone
warunki zakupu produktów. R. jest wyrażany jako procent ceny podstawowej,
lecz niekiedy także kwotowo lub w postaci rzeczowej. W tradycji handlu
polskiego i wielu krajów europejskich do określenia rozmaitych form tego rodzaju
zniżek używa się terminu „r.". Jednakże, zwłaszcza na rynku amerykańskim,
w powszechnym użyciu jest termin „discount". Określenie „r." stosuje się
natomiast tylko dla pewnych form zniżek udzielanych bezpośrednio przez
producentów określonym kręgom finalnych nabywców, zwłaszcza towarów
konsumpcyjnych, oraz dlar. końcowych, tj. —> rabatów ilościowych udzielanych
po zakończeniu cyklu dostaw produktów nabywanych na rynkach przemys-
łowych. W obu przypadkach udzielanie tych r. nie narusza interesów pośred-
ników, tj. wielkości ich zysków, wartości zapasów itp. R. są stosowane w celu
kształtowania procesu sprzedaży zgodnie z potrzebami sprzedawców oraz
zwyczajami realizacji —> ceny sprzedaży na danym rynku. Do podstawowych
rodzajów r. zalicza się: —> rabat gotówkowy, —> rabat handlowy, —> rabat
ilościowy i —> rabat terminowy.

 

Podobne prace

Do góry