Ocena brak

R.W. Darve

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Znany z koncepcji „krwi i ziemi”, która ma kilka odniesień:

1.teoria społ- polit. Związana z wartościami wiejskimi,

2.ma odniesienia socjologiczne- by stworzyć ludzi czystej krwi germańskiej. Po studiach zajął się badaniami genetycznymi. Badania nad czystością rasy zwierzęcej i przeniósł to na badania nad człowieczeństwem (nad rasą człowieka) Przenosi to na życie społ, trzeba stać na straży czystości rasy.

Gr społ. Które są depozytariuszami czystości ras:

1.Ruch artamanów- organizacja młodzieżowa (szkoły średnie i studenci) negowała miejski styl życia. Głosił hasło powrotu do natury, powrotu na wieś. Kultywowanie tradycji starogermańskiej (nauka, pieśni, stroje, wędrówki) W każde wakacje- organizowano obozy i młodzież żyła w swoich naturalnych warunkach i pomagała rolnikom. Poczucie wspólnotowości i życie zgodne z naturą.

Wg niego chłopi nie są skażeni zepsuciem z kapitalizmu, chłopi łatwo podporządkowują się autorytetowi. Osadnictwo wiejskie, które miało pierwowzór na Węgrzech po I w. św., tzw. „nowa szlachta” (nowe zdrowe społ pielęgnujące czystość rasy, odnowy rasy. Dawna niemiecka szlachta zdegenerowała się).

2.nurt nordycki- głosił, że o wartości człowieka decydują cechy genetyczne:

-Cechy przyrodnicze, -wychowanie i wpływ środowiska, np. nieistotne, -zasady doboru jednostek rozrodczych i pilnowanie by obca rasa nie mieszała się z rasą nordycką, -nordycy to rasa wspaniała (koncepcja „nadczłowieka”), -zagłada rasy nordyckiej to koniec cywilizacji na świecie, -rasa nordycka to ludy prowadzące osiadły tryb życia, ludy rolnicze. Przeciwieństwem są Żydzi czyli koczownicy. Nordycy są kontynuatorami pradawnych wartości, aby nim zostać trzeba się nim urodzić. Teoria „krwi i ziemi”: -ziemią mógł zajmować się tylko Niemiec. Teoria ta jest silnie związana z antysemityzmem i teorią volku.

Podobne prace

Do góry