Ocena brak

QUISLING VIDKUN (1887-1945) - polityk

Autor /gosc Dodano /28.02.2011

Założyciel i przywódca norweskiej partii nazistowskiej (Nasjonai Sam-ling) w latach trzydziestych, po za­jęciu Norwegii przez Niemców w 1940 r. stanął na czele kolabora­cyjnego rządu. Wobec braku autory­tetu i poparcia ze strony społeczeństwa został pozbawiony tej funkcji i 1 lutego 1942 r.

Niemcy powołali go na stanowisko prze­wodniczącego Rady Państwa (pozbawione jakiejkolwiek realnej władzy, która przypadła niemiec­kiemu komisarzowi Josefowi Terbovenowi). Po zakończeniu wojny dobrowolnie oddał się w ręce władz norweskich; został skazany na śmierć i stracony.

Podobne prace

Do góry