Ocena brak

Querela inofficiosi testamenti

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Formalne dopuszczenie pominięcia w dziedziczeniu członków rodziny skłoniło w końcu rzeczypospolitej trybunały centumwiralne do dopuszczenia możliwości zaczepienia takiego testamentu jako testamentum inofficiosum – sprzecznego z moralnymi obowiązkami pater familias (officia pietatis) wobec rodziny. Członkom najbliższej rodziny przysługiwało querela inofficiosi testamentiskarga unieważniająca całkowicie lub częściowo testament. Zasady:

  • skarga przysługiwała asce i descendentom, a także braciom i siostrom (tylko w wypadku jeśli spadkodawca był człowiekiem o złej opinii persona turpis,

  • tylko jeśli mieli by oni konkretne prawo do dziedziczenia beztestamentowego, a środek ten był ostatecznym,

  • możliwość wniesienia skargi ograniczona była zapewnieniem zachowku, ale sama skarga dotyczyła pełnej części należnej w drodze dziedziczenia beztestamentowego, a nie zachowku,

  • sąd swobodnie oceniał czy istniała przyczyna pozbawienia spadku, jeśli tak było – oddalał skargę,

  • termin przedawnienia querela inofficiosi testamenti upływał w ciągu 5 lat od śmierci testatora.

Podobne prace

Do góry