Ocena brak

PZL P.ll - samolot

Autor /gosc Dodano /28.02.2011

Polski samolot myśliwski skonstru­owany przez inż. Zygmunta Puław­skiego z Państwowych Zakładów Lotniczych. Prototyp P-II/I z silni­kiem Gnóme Rhóne Jupiter-9 zo­stał oblatany w sierpniu 1931 r. Drugi prototyp, oblatany w grudniu 1931 r., prezentowany był na III Międzynarodowym Mityngu Lotniczym w Zurichu w lipcu 1932 r., a w grudniu na Salonie Pa­ryskim, gdzie wywołał duże zainte­resowanie władz lotniczych, m.in. Francji, Portugalii, Turcji, Grecji, Czechosłowacji, Japonii, które zgłaszały chęć zakupienia licencji. Trzeci prototyp oblatano w czerw­cu 1932 r. i po zmianach wprowa­dzonych w wyniku badań w Insty­tucie Badań Techniczno-Lotni-czych stał się wzorcem w produkcji seryjnej. W 1933 r. wyprodukowa­no 50 samolotów w wersji ekspor­towej P.llb (na podstawie prototy­pu P-ll/II) dla Rumunii, a następ­nie zakłady przystąpiły do realizowania zamówienia na 30 sa­molotów dla Polskich Sił Powietrz­nych.

Na przełomie 1934 i 1935 r. następca inż. Puławskiego, który zginął w wypadku lotniczym, inż. Wsiewołod Jakimiuk przystąpił do opracowania wersji P.llc z moc­niejszym silnikiem i zmienioną przednią częścią kadłuba; produk­cja seryjna rozpoczęła się w 1935 r. i trwała do 1937 r. Łącznie wypro­dukowano 225 samolotów PAL W chwili wybuchu wojny polskie lotnictwo dysponowało 172 samolo­tami PI leń P.llc, z których 128 by­ło w jednostkach bojowych (w pierwszych dniach września skierowano ponadto do walki 7 sa­molotów rezerwowych). Samolot P.llc pilotowany przez ppor. Wła­dysława Gnysia ze 121 eskadry my­śliwskiej odniósł pierwsze zwycię­stwo powietrzne w II wojnie świato­wej, zestrzeliwując 1 września o godz 5.20 *Junkersa Ju 87.

Pol­skie samoloty myśliwskie były prze­starzałe, ustępując niemieckim pod względem siły ognia i prędkości, ale za to zwrotniejsze i górowały w walce kołowej. Straty własne wy­niosły 118 samolotów, do Rumunii 17 września ewakuowano 36 samo­lotów (pojedyncze przedostały się na Węgry, Łotwę, do Estonii i ZSRR), z których 28 wcielono do rumuńskich sił powietrznych; kilka zdobyli Niemcy, ale żaden nie nada­wał się do eksploatacji.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE {P.llc)

silnik Mercury VS2 o mocy 441 KM

rozpiętość 10,72 m

długość 7,55 ni

maks. masa startowa 1590-1800 kg

maks. prędkość 360 km/h

zasięg 700-810 km

2 karabiny maszynowe Vickers kal. 7.92 mm

(później 2 karabiny maszynowe PWU wz. 33 kal 7,7 mm dodatkowo 2 karabiny maszynowe PWU wz. 33) (niektóre egzemplarze)

2 lub 4 bomby po 12,5 kg

Podobne prace

Do góry