Ocena brak

PZL P.24 - samolot

Autor /gosc Dodano /28.02.2011

Polski samolot myśliwski, opraco­wany przez zespół inż. Wsiewołoda Jakimiuka, był eksportową wersją myśliwca P.llc. Pierwszy prototyp PZL P-24/I oblatano w połowie ma­ja 1933 r. Ze wzglądu na uszkodze­nie samolotu w czasie pierwszego lotu próby tego prototypu ponowio­no dopiero w październiku 1933 r. Drugi prototyp w czasie prób 28 czerwca 1934 r. dokonał dużego wyczynu, osiągając prędkość 414 km/h. W sierpniu 1934 r. obla­tano trzeci prototyp z mocniejszym silnikiem Gnóme Rhóne 14 Kfs o mocy 900 KM.

Nowatorskim roz­wiązaniem było zastosowanie podwieszanych pod skrzydłami działek Oerlikon FF kal. 20 mm strzelających poza tarczą śmigła. Samolot wzbudził duże zaintereso­wanie nabywców zagranicznych; m.in. na przełomie maja i czerwca 1936 r. podpisano umowę na dosta­wę do Turcji 40 kompletnych samo­lotów i 20 w częściach. 5 samolotów P.24 A zamówiła Grecja, 24 P.24B -Bułgaria, licencję oraz 6 P.24E za­kupiła Rumunia. W 1936 r. Państwowe Zakłady Lot­nicze zmodyfikowały P.24, instalując silnik Gnóme Rhóne 14 N-07 o mo­cy 970 KM, nowy osprzęt, opance­rzenie kabiny pilota i pancerną szy­bę; ten model produkowany był w dwóch wariantach: P.24 F z 2 ka­rabinami maszynowymi i 2 działka­mi kal. 20 mm oraz P.24G z 4 kara­binami maszynowymi.

Nowe samoloty zamówiła m.in. Grecja (25 P.24F i 6 G); produkcję licencyjną podjęły zakłady w Turcji i Rumunii. Dla potrzeb lotnictwa polskiego opracowano wersję H z silnikiem Gnomę Rhóne 14 N 21 (maks. pręd­kość 460 km/h, uzbrojenie 2 działka kal. 20 mm i 2 karabiny maszynowe kal. 7,62 mm lub tylko 2 działka kal. 20 mm), przewidując, że ogólna pro­dukcja wyniesie w latach 1939-40 ok. 190 egzemplarzy. W chwili wy­buchu wojny w Polsce znajdowało się kilka egzemplarzy seryjnych, z których żaden nie został przekaza­ny do jednostek bojowych. Trzeci prototyp włączono do tzw. Grupy Dęblińskiej; na nim por. H. Szczę­sny zestrzelił nad Dęblinem 14 i 15 września dwa samoloty niemieckie. W Bułgarii P.24 w początkowym okresie wojny były wykorzystywa­ne w systemie obrony przeciwlotni­czej kraju.

W Rumunii stanowiły (obok Pil) trzon lotnictwa myśliw­skiego do 1941 r., a później używa­no ich do obrony ważnych obiek­tów, w Turcji znajdowały sięw pierwszej linii do 1943 r. Najbardziej odznaczyły się w Grecji (gdzie były na wyposażeniu 3 eskadr) w obronie przed agresją włoską; zniszczyły co trzeci samolot straco­ny przez *Reggia Aeronautica.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (P.24F)

silnik Gnóme Rhóne 14 N-07 o mocy 970 KM

rozpiętość 10,68 m

długość 7,6 m

maks. masa startowa 1915 kg

maks. prędkość 430 km/h

zasięg 700 km

2 działka Oerlikon FF kal. 20 mm

2 karabiny maszynowe Colt Browning kal. 7,9 min

2 bomby po 12,5 kg

Podobne prace

Do góry