Ocena brak

PZL.37 ŁOŚ - samolot

Autor /gosc Dodano /28.02.2011

Polski bombowiec, jeden z najlep­szych tego typu pierwszego okresu wojny, został skonstruowany w la­tach 1934-35 przez inż. Jerzego Dą­browskiego. Pierwszy prototyp PZL.37/1 oblatano dopiero 13 gru­dnia 1936 r. W drugim prototypie PZL.37 III wprowadzono istotne zmiany: m.in. zainstalowano silniki o większej mocy (918 KM), podwójne usterzenie kierunku, uni­katowe podwozie opracowane przez Kubickiego, zmieniono pro­jekt kabiny pilota i radiooperatora; po zakończeniu badań i prób został przyjęty jako egzemplarz wzorco­wy wersji PZL.37B. Jednocześnie oblatano trzeci prototyp, który stał się wzorcem dla wersji eksportowej PZL.37C.

Produkcję pierwszych 10 samolotów w wersji PZL.37 A (z silnikami o mocy 873 KM każdy i pojedynczym uste-rzeniem kierunku) uruchomiono w 1937 r.; dalsze 20 ezgemplarzy wersji A bis miało już podwójne usterzenie kierunku. Po zakończe­niu produkcji pierwszych wersji na przełomie 1937 i 1938 r. zakłady przystąpiły do budowy 150 samolo­tów w wersji B, których pierwsze egzemplarze dostarczono do 210 dyonu bombowego w listopa­dzie 1938 r. W chwili wybuchu wojny lotnictwo dysponowało 81 samolotami Łoś, z których 36 było w gotowości bojowej w czterech eskadrach czterech dyo-nów brygady bombowej, a w czasie działań wojennych przekazano z re­zerwy do jednostek 10 samolotów. Mimo właściwości predestynują­cych te samoloty do nalotów na obiekty położone na zapleczu wro­ga (duży ładunek bomb, duży za­sięg) Naczelny Wódz nie wyraził zgody na zaatakowanie Królewca.

Łosie wykorzystywano głównie ja­ko samoloty szturmowe do walki z kolumnami pancernymi nieprzy­jaciela (do czego nie były przysto­sowane) i samoloty rozpoznawcze. We wrześniu PZL.37B wykonały 100 nalotów bombowych (zrzuciły ok. 120 t bomb) i ok. 25 lotów roz­poznawczych. Po 17 września ewa­kuowano do Rumunii 27 samolo­tów, które władze rumuńskie po­traktowały jako przedterminową dostawę 30 samolotów zamówio­nych wcześniej i włączyły je do sił powietrznych; w składzie rumuń­skich eskadr brały udział w walkach na froncie wschodnim.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (PZL.37B)

silniki 2 x Bristol (PZL) Pegasus XX o mocy 918 KM każdy

rozpiętość 17,93 m

długość 12,92 m

maks. masa startowa 9120 kg

maks. prędkość 412 km/h

zasięg 1500 km (ze zbiornikami dodatkowymi - 2600 km)

3 karabiny maszynowe Vickers wz. F lub PWU wz. 37 kal. 7,92 mm.

bomby 2580-3020 kg

Podobne prace

Do góry