Ocena brak

Pytania o istotę człowieczeństwa w Dziadach cz. III. Motywy ludowe w Dziadach cz. III

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Dziady cz. III nie są tylko opisem egzotycznego obrzędu ludowego, ale także głębokim traktatem moralnym. Poeta zastanawia się nad pytaniem „jak żyć?” i daje na nie odpowiedź przywołując trzy kategorie duchów: lekkich, średnich i ciężkich. Opowieść dzieci Janka i Rozalki zawiera naukę moralną o konieczności zaznania w życiu goryczy i cierpienia. Nie jest w pełni człowiekiem ten, kto żyje w warunkach nienaturalnych, kto jest tylko szczęśliwy, kto unika życiowych ciężarów. To przekonanie wyrażone jest w nauce moralnej, którą dzieci po otrzymaniu tak potrzebnych im ziaren goryczy zastanawiają się: „Kto nie zaznał goryczy ni razy, ten nie zazna słodyczy w niebie”. Inną prawdę moralną prezentuje opowieść Zosi pasterki.

Ta piękna dziewczyna popełniła tylko jeden grzech, w jej mniemaniu i w mniemaniu otoczenia nie traktowany jako zło. Dzie wczyna odpychała miłość, bawiła się uczuciami innych. Szczęśliwa, otoczona rojem wielbicieli igrała ich uczuciami. Jej dusza została skazana za to na pokutę. Zosia otrzymując wyrazy pocieszenia pozostawia następującą prawdę moralną: „Kto nie dotknął ziemini razu, ten nigdy nie może być w niebie”. W prawdzie tej wyrażony został inny warunek człowieczeństwa, aby życie było pełne, aby zostało wynagrodzone zbawieniem konieczna jest w nim miłość.

Człowiek, który nie zaznał miłości nie przeżył związanego z nim szczęścia i cierpienia ten nie jest w pełni człowiekiem. Trzeci duch, który przybył do kaplicy po pomoc nie otrzymał jej. Był to duch złego pana skazany na wieczne męki. Zły pan ilustruje najistotniejszą przwdę moralną - okrucieństwo wobec drugiego człowieka nie mieści się w kategoriach człowieczeństwa. Prawda ta została ujawniona w morale:

Bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nie pomoże”.

MOTYWY LUDOWE W DZIADACH cz.II

a) ludowi bohaterowie (guślarz pochodzący z ludu).

b) sprawiedliwośc ludowa (wiara iż każde przewinienie będzie proporcjinalnie ukarane).

c) ludowe zdrobnienia (Józio, Rózia, Zosia)

d) nastrój grozy ( duchy, zjawy, kaplica, środek nocy).

e) pojawienie się irracjinalnych postaci.

Podobne prace

Do góry