Ocena brak

Puzanek kaspijski

Autor /Albin Dodano /31.01.2012

Wygląd: wysokie, śledziowate ciało o silnie bocznie spłaszczonym brzuchu. Wysokość ciała równa jest 1/4 jego długości. Duże, koliste (cykloidalne) łuski. Górna szczęka z dobrze wykształconym wcięciem. Żuchwa sięga aż do tylnego brzegu oka. Lemiesz uzębiony (por. s. 26). Słabe, bardzo delikatne wyrostki filtracyjne w liczbie ponad 90 (przeciętnie 122).

Ubarwienie: grzbiet niebieskawo lub zielonkawo połyskujący, boki i brzuch srebrzyste. Za pokrywą skrzelową 1-8 dużych ciemnych plam ułożonych w rzędzie.

Długość: 12-20, maksymalnie do 32 cm.

Występowanie: Morze Kaspijskie i wpadające doń rzeki, zwłaszcza w części pn. Z pd. rejonów tego morza opisano 3 podgatunki: p. ast-rabadzkiego (C. c. knipowitschi), p. enzeiińs-kiego (C. c. persica) i p. północno-wschodniego (C. c. salina), które jako niewędrowne formy trą się w ujściach rzek. Z Morza Czarnego znane są również 3 podgatunki cechujące się mniejszą liczbą wyrostków filtracyjnych (do 90): p. paleostomski (C. c. palaeostomi] z jez. Paleostomi w Gruzji, p. dunajski (C. c. nord-mani) z zach. części Morza Czarnego i wpadających tam rzek, m.in. Dunaju, oraz p. azowski (C. c. tanaica) ze wsch. części Morza Czarnego i tamtejszych rzek, m.in. Donu.

Rozród: p. kaspijskie trą się od kwietnia do czerwca w ujściach rzek pn. części Morza Kaspijskiego, na głębokości 2-3 m. Jedna samica składa 400000-700000 jaj; wyląg następuje po 2-3 dniach.

Pokarm: drobne bezkręgowce i narybek.

Podobne prace

Do góry