Ocena brak

PUPCHEN - działo

Autor /gosc Dodano /28.02.2011

W budowie niemieckiego działa przeciwpancernego konstruktor Erich von Holt z zakładów Westfa-lische Anhaltische Sprengstoff AG wykorzystał pancerzownicę *Pan-zerschreck, którą wyposażył w za­mek i lawetę przestarzałego działa kał. 28 mm; pocisk został przedłu­żony i zaopatrzony w tylnej części w pierścień uszczelniający lufę oraz niewielki ładunek, którego wybuch, następujący po uderzeniu iglicy, ini­cjował odpalenie ładunku miotają­cego pocisk.

Wielkość produkcji nie jest znana, ale prawdopodobnie do końca wojny jednostki bojowe otrzymały kilkanaście dział tego ty­pu i okazały się one skuteczne w zwalczaniu czołgów.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

kaliber 88 mm

długość lufy 160 cm

waga 141,7 kg

prędkość początkowa pocisku 140 m/s

zasięg 750 m

pocisk przebijał pancerz o grubości 100 mm trafiając pod kątem 90°

Podobne prace

Do góry