Ocena brak

PUNKCJA OPŁUCNEJ - opis badania

Autor /gejsza Dodano /12.12.2012

Bardzo często bezpośrednio przed punkcją opłucnej (oprócz osłuchiwania i opukiwania klatki piersiowej) badający wykonuje badanie radiologiczne lub ultrasonograficzne klatki piersiowej pacjenta dla potwierdzenia obecności oraz ustalenia rozmieszczenia płynu lub powietrza w jamie opłucnej. W przypadku istnienia np. płynu otorbionego wjamie opłucnej, nakłucie ściany klatki piersiowej może być wykonane w miejscu innym od opisanego poniżej.
Pacjent do badania rozbiera się do połowy (górną połowę ciała), przyjmuje pozycję siedzącą, opiera się lekko przedramionami np. o stolik. Po odkażeniu skóry np. jodyną, badający podaje środek znieczulający miejscowo w iniekcji (1% roztwór lignokainy), ostrzykując skórę kilka­krotnie w miejscu planowanego nakłucia igłą punkcyjną. Nakłucie ściany klatki piersiowej wykonuje się igłą (zwykle długości 7-8 cm i średnicy 0,6-0,7 mm) z mandrynem (cienkim drutem zapewniającym drożność igły). Typowym miejscem nakłucia skóry jest VI przestrzeń międzyżebrowa na wysokości górnego brzegu żebra, w linii pachowej środkowej . Po przekłuciu skóry badający wyciąga mandryn, natomiast do igły dołącza strzykawkę. Dalsze zagłębianie igły przez wykonującego badanie w ścianę klatki piersiowej kontrolowane jest podciśnieniem wytworzonym w strzykawce przez wyciągnięcie tłoka. W momencie przekłucia opłucnej ściennej istniejące w strzykawce podciśnienie wciąga płyn opłucnowy (ewentualnie istniejące w jamie opłucnowej powietrze) (ryc. 5-8). Płyn aspiruje się strzykawką lub przy pomocy odpowiedniego zestawu wytwarzającego podciśnienie. Pobrany płyn przesyła się do laboratorium celem wykonania badań fizykochemicznych, bakteriologicznych i cytologicz­nych.
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
Przed badaniem
■ Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).
■ Wyniki posiadanych badań.
czasie badania
■ Wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból, duszność, osłabienie).
JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
Pacjent pozostaje przez co najmnej kilkanaście godzin pod stałą kontrolą lekarską. Wszelkie zalecenia, oprócz prowadzenia ustabilizowanego trybu życia, ustalane są indy widulanie przez lekarza prowadzącego leczenie pacjenta.
MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Bardzo rzadko zdarza się nakłucie naczyń międzyżebrowych lub nakłucie płuca (pacjent może odpluwać krwistą plwocinę), które zwykle jeszcze w trakcie badania jest rozpoznawane, i na ogół nie wymaga interwencji chirurgicznej. Sporadycznie może wystąpić odma opłucnowa.

Podobne prace

Do góry