Ocena brak

Publiczna administracja terytorialna w Prusach w I połowie XIX wieku

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Pierwszy etap reform zarządu centralnego i administracji lokalnej przeprowadzony został na początku XIX w. Reformy te objęły zagadnienia społeczne, skarbowość, sądownictwo, wojskowość i administrację. Zniesiono kamery wojny i domen. Na czele prowincji stanęli nadprezydenci prowincji – reprezentanci króla. Na czele powiatów stanęli landraci.

Podobne prace

Do góry