Ocena brak

PUBLIC RELATIONS

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

PUBLIC RELATIONS stanowi kolejny element marketingu chociaż nie związany ze sprzedażą w sposób bezpośredni. Celem public relations jest tworzenie pozytywnego wizerunku (image) firmy poprzez odpowiednie kształtowanie stosunków z otoczeniem.

Kreowanie firmy jako rzetelnego producenta i partnera godnego zaufania jest niezmiernie ważne nie tylko dla bieżącej sprzedaży ale szczególnie dla rozwoju działalności danej firmy. Wśród środków tej formy promocji można wymienić: rozpowszechnianie przez środki masowego przekazu informacji o dobrej kondycji firmy, wywiady i publiczne wystąpienia kierownictwa firmy, działania na rzecz ochrony środowiska, finansowanie imprez kulturalnych, tworzenie fundacji dla wspierania lokalnych i ogólnokrajowych przedsięwzięć.

Podobne prace

Do góry