Ocena brak

PSYCHOTRONIKA

Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013

Współczesna nazwa -> PARAPSYCHOLOGII. Zajmuje się zjawiskami zpogranicza nauki, ale nie dającymi się wyjaśnić w pełni za pomocąznanych metod naukowych. Psychotronika poszukuje i wykorzystuje wpraktyce rozliczne związki energetyczne istniejące w żywej przyrodzie.

Wg jeszcze innych koncepcji psychotronika jest samodzielnąinterdyscyplinarną gałęzią wiedzy, która zajmuje się siłami działającymina odległość - interakcjami zarówno między ludźmi, jak też między ludźmia otaczającym światem organicznym i nieorganicznym. Patrz też -> PSI.

Wg Z. Rejdaka, prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychotronicznego -"psychotronika jest nauką, która bada interakcje zachodzące naodległość, interakcje związane z jeszcze nie zrozumianą, pewną formąenergii, która stanowi własność żywej materii, do interakcji tychdochodzi zarówno między samymi << podmiotami >> , jak i międzypodmiotami i <<przedmiotami>>, włącznie z przedmiotami ożywionymi".

Podobne prace

Do góry