Ocena brak

Psychoseksualne stadia rozwoju Freuda

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

  • strefa erogenna zmienia się we wczesnych stadiach rozwoju

  • rozwój psych.i emocjonalny dziecka zależy od interakcji społ., lęków i

gratyfikacji związanych z tymi strefami

  • stadium oralne(usta)-nadmiar frustracji w tym okresie prowadzi do wykształcenia

osobowości oralnej 9osobowość narcystyczna najbardziej powiązana z tym stadium)

  • stadium analne(odbyt, 2-3r.ż)-przyjemności i frustracje tego okresu prowadzą do

rozwoju osob.analnej

  • stadium faliczne(narządy płciowe, 4-5r.ż)-fascynacja genitaliami, prowadzi do; u

chlopców lęku kastracyjnego,u dziewczynek zazdrości o penisa.w tej fazie u

chłopców powstają późniejsze cechy męski t.j pragnienie siły, skłonność do

rywalizacji, u dziewczynek ekshibicjonizm i połączenie naiwności z zalotnością

W wieku dojrzałym właściwa dla danego stadium osobowość wyraża się inzczej niż w dzieciństwie ale wg. Freuda podst. struktura osob.(genotyp) pozostaje taka sama, niezależnie od sposobu jej zew.manifestacji(fenotyp).

Podobne prace

Do góry