Ocena brak

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Psychologiczne uwarunkowania chorób somatycznych

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

W pierwszej kolejności scharakteryzujemy najważniejsze podejścia do zaburzeń psychosomatycznych, które znane były już w starożytności; zjawiska te były analizowane zarówno przez filozofów, jak i znanych lekarzy. Nie rozwiązany problem relacji psyche-soma pojawił się i utrwalił w cywilizacji zachodniej wraz z filozofią kartezjańską prezentującą dualistyczną koncepcję człowieka.

Wprowadzenie do nauki terminu „choroba psychosomatyczna" przypisuje się lekarzowi psychiatrze Heinrothowi. W medycynie psychosomatycznej definiuje się zaburzenia psychosomatyczne jako te zaburzenia funkcji somatycznych, w których etiopatogenezie i prze­biegu konieczną, choć nie wystarczającą, rolę odgrywają czynniki psychiczne. Wśród czynników psychicznych najważniejszy jest wpływ procesów emoc­jonalnych.

Podobne prace

Do góry