Ocena brak

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Indywidualny obraz choroby, indywidualna koncepcja choroby

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Tej problematyce poświęcono także wiele badań w psychologii medycznej. Na wzór subiektywnej koncepcji zdrowia, w umysłach ludzi powstają także subiektywne koncepcje chorób i w sytuacji choroby indywidualny obraz własnej choroby. Ten typ schematów poznawczych ma różną formalną strukturę. Jest mglistym, niejasnym wyobrażeniem albo świadomą zwer­balizowaną strukturą pojęciową, która - jak wykazały badania - odpowiada na pytania, czym choroba jest, co się na nią składa, jak ona powstała (potoczna wiedza o etiopatogenezie), jaki jest jej przebieg i konsekwencje oraz jakie jest rokowanie.

Atrybucja przyczyn powstania choroby do własnych cech, które można zmienić - np. zachowanie pobudza do udziału w leczeniu i podejmowaniu odpowiedzialności za jego wynik. Gdy przypisuje się sobie odpowiedzialność za powstanie choroby i odnosi się to do cech, na które człowiek nie ma wpływu lub niewielki wpływ, wówczas motywacja do udziału w leczeniu jest słaba. Indywidualne koncepcje choroby mogą być realistycznym, adekwatnym choć niepełnym odwzorowaniem koncepcji obiektywnej i wówczas łatwo jest zaprosić pac­jenta do udziału w leczeniu i rehabilitacji.

Gdy jednak subiektywny obraz choroby jest nierealistyczny, nieadekwatny, zniekształcony wskutek działania mechanizmów obronnych lub wadliwego informowania lekarza, albo też działania społecznych stereotypów, pojawiają się postawy negatywne do leczenia, jak postawa zaprzeczania, postawa wyolbrzymiająca chorobę, na­dająca jej nierealistyczne znaczenie i postawa opozycyjna.

Podobne prace

Do góry