Ocena brak

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Wyodrębniam ten typ problemów i badań z kilku względów. Jest to po pierwsze ta część badań, która rozwijała się najwcześniej zarówno w ramach medycyny psychosomatycznej i psychosomatyki jak i psychologii medycznej. W tym obszarze tradycyjnych badań i praktyki wykorzystywano inne orientac­je teoretyczne. I wreszcie jest to ten obszar, w którym praktyka psychologiczna jest w miarę ustabilizowana. Można się w tej dziedzinie, podobnie jak w pro­mocji zdrowia, specjalizować, zdobywać i rozwijać kwalifikacje zawodowe.

Do góry