Ocena brak

Psychologiczne podejście w analizie politologicznej

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

O narodzinach podejścia psychologicznego w analizie politologicznej możemy mówić mniej więcej w latach 40 XX wieku. Jego początku należy wiązać z behawioryzmem, a więc nurtem XX wiecznej psychologii badającym zjawiska społeczne pod kątem ich psychicznych lub świadomowościowych aspektów funkcjonowania oraz czerpiącym z niego nurtem behawioralnym (behawioralizm), zakładającym, że procesy społeczne, w tym polityczne można (i należy) badać wg takich samych zasad, na jakich opierają się badania w naukach ścisłych, a więc na analizie faktów, a nie norm i wartości.

Zwolennicy tego podejścia wychodzą z założenia, że każde działanie polityczne zawiera w sobie aspekty psychologiczny – jego składnikami są psychika i osobowość ludzi.

Prekursorami psychologicznych analiz polityki byli: G. Le Bon, G. Tarde, V. Pareto, E. Fromm, H.D. Lasswell, F. Znaniecki, T. Dorno.

Podobne prace

Do góry