Ocena brak

Psychologia zdrowia - Współczesne zagrożenia dla zdrowia

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, nie jest to natomiast tylko brak choroby lub niepełnosprawności.  Zdrowie jest bogactwem całego społeczeństwa oraz podstawowym prawem każdego z nas.

Zdrowie ludzkie uzależnione jest od wielu czynników tzn.

- stylu życia

- środowiska fizycznego

- życia społecznego

- czynników genetycznych

- działań służby zdrowia

WHO wyróżnia  najważniejsze współczesne  zagrożenia człowieka

a) Zanieczyszczenia środowiska, które możemy podzielić na:

- Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i obecność substancji toksycznych , mogą przyczyniać się do powstania chorób( nowotworowych), wpływać na zdrowie całego społeczeństwa( choroby układu odpornościowego) a nawet śmierci.

- Zanieczyszczenia gleb –  używane w przemyśle chemikalia, środki owadobójcze itp.

- Zanieczyszczenia wód

b) Złe odżywianie

c) Mała aktywność fizyczna

d) Hałas

e) Stres

Według Jana Strelau, stres jest stanem, który charakteryzują silne emocje, takie jak: lęk, wrogość, strach, złość oraz wiele innych stanów emocjonalnych wywołujących zmiany fizjologiczne oraz biochemiczne.

Ogólnie mówiąc, stres jest zjawiskiem biologicznym, reakcją organizmu na różne wymagania, które są mu stawiane tzn. fizyczne, psychiczne lub somatyczne, które mogą  być traktowane  jako coś pozytywnego lun negatywnego.

Stres określa się jako bodziec, który powoduje przeważnie wyższy stopień gotowości do działania.

f) Używki- alkohol, papierosy, narkotyki itp.

Niektóre zachowania mogą ograniczyć ryzyko podatności na choroby  czyli pozytywne  nawyki.

Zachowania te Joseph Matarazzo określa terminem behawioralne immunogeny.

- zdrowe odżywianie

- regularny sen (7 – 8 godzin na dobę)

- regularne ćwiczenia fizyczne

Podobne prace

Do góry