Ocena brak

Psychologia zdrowia - Szkoła jako instytucja promująca zdrowie

Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011

Szkoły stanowią idealne miejsce do prowadzenia promocji pozytywnych zachowań zdrowotnych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dzieciństwo i wiek dojrzewania to okres w którym formuje się wiele trwałych wzorców zachowań, a ilość czasu spędzana przez młodzież w szkole sprzyja prowadzeniu skutecznego promowania zdrowia. Aby zachęcić młodzież do zmiany lub ulepszenia swojego stylu życia w szkołach często są prowadzone różnego rodzaju akcje i programy ukazujące problem palenia tytoniu, nadużywania alkoholu czy narkotyków, których zamiarem jest ograniczenie, lub całkowite zaprzestanie sięgania przez młodzież po różnego rodzaju używki, które są w konsekwencji zagrożeniem zdrowotnym dla ich życia.

W Polsce na użytek realizacji projektu szkoła promująca zdrowie przyjęto ze jest to siedlisko, w którym społeczność szkolna, czyli pracownicy i uczniowie podejmują wspólne działania, by poprawić swoje zdrowie i samopoczucie przez zmianę zachowań zdrowotnych oraz tworzenie odpowiedniego środowiska fizycznego i społecznego; nabywają umiejętności lepszego i zdrowego życia przez edukacje zdrowotną oraz osobisty, społeczny i zawodowy rozwój; zachęcają ludzi w swoim otoczeniu (a zwłaszcza rodziców) do podjęcia podobnych działań przez otwartość, dialog, partnerstwo i współdziałanie. Obecnie uznaje się, ze szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Główne cechy szkoły promującej zdrowie: - zrozumienie koncepcji szkoły promującej zdrowie i przygotowanie się dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników, w tym także pielęgniarek szkolnych do podjęcia swojej roli w jej tworzeniu. Partnerstwo miedzy: pracownikami resortu edukacji i zdrowia na różnych poziomach, zwłaszcza lokalnym, szkoła i rodzicami, szkoła i społecznością lokalna i znajdującymi się w niej organizacjami. Edukacja osobista, społeczna i zdrowotna oraz obywatelska w programie szkoły – nie jako odrębny przedmiot i odpowiedzialność jednego nauczyciela lecz jako całościowe podejście zbudowane na partnerstwie miedzy pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Bezpieczne i życzliwe środowisko nauki i pracy w szkole. Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły i podejmowaniu decyzji oraz rozwijanie ich kompetencji do działania.

Podobne prace

Do góry