Ocena brak

Psychologia sportu - Matt Jarvis - Zadania psychologii sportu

Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011

  • Poznanie wymogów, które stawiane jest człowiekowi uprawiającemu sport, z uwzględnieniem jego możliwości, różnic indywidualnych oraz warunków działania

  • Badanie faktów i prawidłowości ukazujących specyficzne zachowania i rozwój człowieka podejmującego formę działalności sportowej

  • Rozwój specyficznej dla działalności sportowej diagnostyki psychologicznej

  • Stałe poszukiwanie nowych form możliwości oddziaływań profilaktycznych

Podobne prace

Do góry