Ocena brak

Psychologia sportu - Matt Jarvis - Psychologia sportu jako nauka stosowana

Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011

  • Stosowana psychologia sportu jest tą częścią dyscypliny, która zajmuje się, wykorzystaniem teorii, zasad i technik, zaczerpniętych z psychologii, w celu poprawy poziomu osiągnięć oraz osobistego rozwoju osób uprawiających sport

  • Podstawowym i najistotniejszym celem psychologii sportu jest podnoszenie poziomu wykonania., a czynnikiem najbardziej pobudzającym go do wzrostu jest Trening umiejętności psychologicznych.

  • W treningu umiejętności psychologicznych prezentuje się techniki, które mają doprowadzić wykonawcę do poznania pewnych właściwości psychologicznych i opanowania sprawności ułatwiające powtórne osiągnięcie takiego stanu psychofizycznego, w którym następują szczytowe osiągnięcia

  • Ważną rolę odgrywają czynniki psychologiczne: poziom stresu życiowego , umiejętność radzenia sobie z trudnościami raz wsparcie społeczne. Skuteczne są z tu techniki interwencyjne, ukierunkowane na radzeniu sobie ze stresem oraz mobilizujące zdolność osiągania społecznego wsparcia np. poprzez wyuczenie się pewnych umiejętności .Wymienione oddziaływania te przyspieszają osiągnięcie procesu rehabilitacji.

  • Zapobieganie kontuzją byłoby o wiele skuteczniejsze, gdyby sportowcy wiedzieli o psychologicznej gotowości do osiągnięcia całkowitej sprawności po kontuzji

  • Kolejnym zagadnieniem psychologii sportu jest stan przetrenowania, blokujący funkcjonowanie na poziomie fizjologicznym. Opracowano wiele technik minimalizujących zjawisko przetrenowania. Preferuje się tu postępowanie prewencyjne, a nie leczenie. Jeżeli syndrom przetrenowania nie zostanie szybko rozpoznany, to może się on przekształcić w stan ostrzejszy wypalania się.

  • Od niedawna psychologowie wśród zagadnień centralnych umieścili problemy związane z adaptacją do wykonania określonego zawodu i jej trudności zarówno w czasie trwania, jak i po zakończeniu kariery sportowej

Podobne prace

Do góry