Ocena brak

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Pomiar postaw

Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011

Postawy można mierzyć na 2 sposoby – pośredni- fizjologiczna reakcja na wieloznaczny obraz (tarcze z plamami); bezpośredni – wybierany prze psychologów podzielony na trzy różne sposoby określonymi skalami:

a) Skala Likerta – charakteryzuje się zadawaniem pytań w oparciu o wszystkie trzy aspekty podejścia strukturalnego - poznawczy, afektywny(emocjonalny), behawioralny – i podanie ich pięciostopniowej ocenie, gdzie najwyższa i najniższa są ocenami najwyższej akceptacji i całkowitego odrzucenia. W zadawaniu pytań należy formułować twierdzenia pozytywne i negatywne.

Przykład skali Likerta:

1. Boks powoduje uszkodzenia mózgu - na pewno nie; nie; trudno powiedzieć; tak; na pewno tak. – aspekt poznawczy – twierdzenie negatywne.

2. Oglądam walki bokserskie w telewizji – na pewno nie; nie; trudno powiedzieć; tak; na pewno tak – aspekt behawioralny – twierdzenie pozytywne.

3. Boks jest ekscytujący - na pewno nie; nie; trudno powiedzieć; tak; na pewno tak – aspekt afektywny (emocjonalny) – twierdzenie pozytywne.

b) Skale dyferencjału semantycznego – wykorzystują pary przeciwstawnych do siebie słów odwzorowujących postawę. Pomiędzy parami słów znajduje się skala od 1 do 7, gdzie liczba 1 stanowi postawę pozytywną, natomiast liczba 7 najbardziej negatywną.

Przykład skali dyferencjały semantycznego:

Sport jako doświadczenie społeczne:

dobre 1 2 3 4 5 6 7 złe

przyjemne 1 2 3 4 5 6 7 nieprzyjemne

mądre 1 2 3 4 5 6 7 głupie

c) Skala Thurstone`a – opiera się na skali Likerta jednak dodatkowo bierze pod uwagę to w jakim stopniu dane twierdzenie jest pozytywne lub negatywne. Po podsumowaniu można określić siłę pozytywnych i negatywnych wypowiedzi.

Podobne prace

Do góry