Ocena brak

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Natura postaw

Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011

a) Podejście funkcjonalne – badanie powodów dla których przyjmujemy daną postawę, oraz tego, co dzięki niej zyskujemy – przyjmowanie postaw zgodnie z tą naturą pełni trzy psychologiczne funkcje:

- adaptacyjną – polega na wykorzystaniu określonych postaw do osiągnięcia zamierzonych celów

- poznawczą – polega na tworzeniu określonego wizerunku świata i przewidywania wydarzeń

- obrony ego – przyjęcie danej postawy w celu uchronienia się przed lub bolesnymi np. po porażce.

b) Podejście strukturalne – koncentruje się na analizie czynników składających się na postawę. Postawy mają trzy różne aspekty: wymiar poznawczy – obejmujący przekonania; afektywny – uczuciowy i behawioralny dotyczący zachowań.

c) Zastosowanie podejścia strukturalnego w sporcie: przekonania są stereotypowe, czyli bazują na uogólnieniach i generalizacjach. Poprzez dostarczanie większej liczby informacji można wpłynąć na uczucia wobec sportu. Im więcej wiemy o dyscyplinie tym bardziej pozytywna jest nasza postawa wobec niej.

Podobne prace

Do góry