Ocena brak

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Czynniki wywołujące lęk i stres

Autor /EdekDebesciak Dodano /29.06.2011

a) Czynniki sytuacyjne:

- znaczenie wydarzenia – im ważniejsze znaczenie osobiste tym jest dla nas ono bardziej stresujące.

- oczekiwania – zbyt duże oczekiwania wywołują silną presję, a co za tym idzie owocuje to większym lekiem. Może tez wystąpić reakcja odwrotna, gdy nikt nie interesuje się naszym wynikiem nie będziemy odpowiednio pobudzeni i mniej aktywni.

- niepewność – im większa niepewność co do danego wydarzenia tym większy niepokój. Można ją hamować poprzez wytłumaczenie reguł i zasad jakie panują w trakcie zawodów.

b) Czynniki podmiotowe:

- lęk jako cecha - jednostki postrzegają rywalizację jako szczególnie stresującą, jeżeli w dzieciństwie doświadczyły rozpad rodziny lub inne traumatyczne przeżycia.

- samoocena i poczucie własnej skuteczności – samoocena (odnosi się do tego co sami o sobie myślimy – ma charakter emocjonalny), poczucie własnej skuteczności (dotyczy przekonań o własnych możliwościach – ma charakter poznawczy). Obie te cechy mają wpływ na poziom odczuwanego przez nas lęku, a co za tym idzie nasza skutecznością.

Do góry