Ocena brak

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Zygmunt Freud

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

- omyłki życia codziennego, np. przejęzyczenia, zapominanie rzeczy, mylenie imion, są wynikiem nieświadomych pragnień i motywów, a nie działaniem przypadku

- marzenia senne pełnią funkcję samoobroną, rekompensującą, ostrzegawczą

- struktury osobowości

  • "id" najstarszy ze składników, którego treść stanowi wszystko, co dziedziczone, wrodzone, ustalone konstytucyjnie (genetycznie), przede wszystkim popędy wynikające z budowy ciała, znajdujące swój pierwszy wyraz psychiczny, którego formy nie są nam znane. Ta najstarsza część aparatu psychicznego pozostaje najważniejsza przez całe życie. Od niego zaczęła się praca badawcza psychoanalizy.

  • "ego", koordynuje postrzeżenia zmysłowe z akcją mięśni. Pełni funkcje samoobronne na zewnątrz, przez rozpoznawanie bodźców, gromadzenie o nich doświadczenia (w pamięci), unikanie zbyt silnych bodźców (poprzez ucieczkę), uczy się zmieniać w celowy sposób świat zewnętrzny na swoją korzyść (aktywność). Kontroluje "id" poprzez uzyskiwanie władzy nad popędami. Stara się uzgodnić relacje pomiędzy "id" i "superego".

  • "superego", owoc długotrwałego okresu dzieciństwa, dorastania i dojrzewania, w którym człowiek jest poddany kontroli i wpływom wychowawczym rodziców i społeczeństwa (odziedziczona przeszłość i kulturowa teraźniejszość z którymi muszą być uzgadniane działania).

- libido - pojęcie związane ze strukturą osobowości, wprowadzone do psychoanalizy. Mianem libido Freud nazwał jeden z podstawowych popędów - eros, którego celem jest: 1) dążenie do stwarzania coraz to większych całości, tworzenie więzi, 2) samozachowanie, 3) dążenie do zachowania gatunku.

Libido pojawia się u początków życia. Wraz z kształtowaniem się struktury osobowości, różnicującej się na: id, ego, superego, początkowo cała zawartość libido jest zgromadzona w ego. Ego też przez całe życie pozostaje wielkim rezerwuarem, z którego do poszczególnych obiektów są wysyłane lub wycofywane impulsy libido.

- energia seksualnadoświadczenie przyjemności seksualnych

- libido jest znakiem rozwoju psychoseksualnego

- Rozwój psychoseksualny

  • Faza oralna (1 r.ż.) – naturalna tendencja do rozładowywania napięć energetycznych przez stymulację okolic ust, dzięki czemu redukuje się napięcie emocjonalne. Dziecko uzyskuje przyjemność wynikającą z redukcji napięcia. Nadużywanie stymulacji okolic ust prowadzi do Fiksacji Oralnej (związanie części energii libidalnej na tym etapie rozwoju). Daje to skłonność oralną w późniejszych etapach życia, np. obgryzanie paznokci lub czegoś innego, palenie papierosów, objadanie się w chwilach napięć emocjonalnych, zgryźliwość lub agresja słowna. 2 Przyczyny fiksacji: niedostymulowanie, nadmiar stymulacji

  • Faza analna (2 – 3 r.ż.) – rozładowywanie napięć poprzez stymulację okolic odbytu. Dziecko uzyskuje przyjemność wynikającą z redukcji napięcia. Przyczyną tego jest nadmierne uczenie dziecka kontroli nad wydalaniem – restrykcje nad czystością przez niecierpliwych rodziców. Bardzo często nabierają niechęci do samego wydalania, ponieważ nie zawsze im się to udaje, a rodzice się złoszczą. Mogą pojawić się dolegliwości fizyczne: zaparcia, tendencje do zatrzymywania w sobie napięć, emocji, oraz gromadzenie rzeczy wokół siebie – problem rozstania się z pewnymi przedmiotami – bałaganiarstwo i brak umiejętności panowania nad obiektami. Może tu też wystąpić agresja analna – prowadzi do nagłych, gwałtownych wybuchów lub autoagresji – mechanizmy niszczące.

  • Faza falliczna (3 – 10 r.ż.) - Etap przedszkolny, może wystąpić tu kompleks Edypa, zjawisko polegające na tym że chłopcy mają tendencję do zbliżania się z matką, rywalizując z ojcem o względy matki. U dziewcząt Freud wyróżnił kompleks Elektry. Kompleksy te są nieprawdziwe. Kontakty z rodzicami w tym wieku wywodzą się z ogromnego egocentryzmu dzieci, ogromnej potrzeby bliskości emocjonalnej i bezpieczeństwa w bliskich kontaktach fizycznych. Dzieci czerpią poczucie bliskości i bezpieczeństwa z dotyku. Chcą spać z rodzicami aby uchronić się przed nocnymi koszmarami. Dziecko w tej fazie potrzebuje być zaakceptowane bezwarunkowo, nie dając nic w zamian. Ewentualne Fiksacje Falliczne, są wynikiem niedostymulowania potrzeby bliskości, co w późniejszym etapie może zaburzyć kontakty z płcią przeciwną. Konsekwencją fiksacji też jest niedojrzałość emocjonalna, oczekiwanie że wszyscy zaspokoją moje potrzeby bez żadnego wysiłku z mojej strony, oczekiwanie że wszyscy bezwarunkowo mnie zaakceptują. W tym wieku trzeba zaakceptować potrzebę egocentryczności dziecka

  • Faza genitalna (11 – 20 r.ż.) - Osobnik wkracza w tę fazę wraz z okresem dojrzewania. Jej cechą charakterystyczną jest to, że przyjemność seksualna skupiona jest na narządach rozrodczych (pochwa u kobiet i penis u mężczyzn) oraz to, że przyjemność czerpana z zaspokajania popędu zostaje podporządkowana celom rozrodczym – dzięki czemu przestaje być perwersyjna.

Podobne prace

Do góry