Ocena brak

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: G. Stanley Hall

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

- Teoria atawizmu – zabawy są szczątkami dawnych pokoleń, które zachowały się u dzieci, w zabawie dochodzą do głosu atawistyczne skłonności natury ludzkiej, a jej celem jest wyzbycie się szczątków zbędnych już funkcji (polowanie).

- wychowanie i kształcenie powinno polegać na wspieraniu „naturalnych” tendencji dziecka, odzwierciedlających zachowania i rozwój wcześniejszych gatunków

- Okres adolescencji (od 12 do 18 r. ż., to czas kryzysu: tożsamość - pomieszanie ról), o którym sądził, że stanowi zakończenie rekapitulacji (regularne powtarzanie się cech przodków w pokoleniach potomnych) i dostarcza dziecku pierwszej sposobności porozwijania indywidualnych zdolności i talentów

- dzieci nabywają wiedzę i umiejętności przez doświadczenie

Podobne prace

Do góry