Ocena brak

Psychologia rozwojowa - Pierwsi teoretycy

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

a) John Lock

- wszyscy ludzie są sobie równi

- umysł nowonarodzonego dziecka jest jak czysta kartka papieru – tabula rasa

- dzieci zdobywają wiedzę dzięki doświadczeniu i uczeniu się , a więc nie są ani dobre, ani złe

- Lock nie opowiadał się za nagrodami materialnymi ani karami fizycznymi

b) Jan Jakub Rousseau

- dzieci rodzą się z określonym zasobem wiedzy (wiedza wrodzona: zasady przyzwoitości, sprawiedliwości, poczucie sumienia)

- rozwój przebiega wg możliwych do przewidzenia etapów, które następują zgodnie z wrodzonym rozkładem

- natywizm – pogląd w teorii poznania, przyjmujący tezę, że umysł ludzki zawiera wiedzę wrodzoną, wcześniejszą od doświadczenia zmysłowego

- dzieciom powinno się wpajać jakiś określony zasób wiedzy dopiero gdy wykażą tzw. gotowość

c) Karol Darwin

- poszczególnie przedstawiciele tego samego gatunku różnią się pod wieloma względami

- większość gatunków produkuje więcej potomstwa, niż jest w stanie wyżywić otoczenie, co oznacza, że poszczególni osobnicy muszą walczyć o pożywienie

- dobór naturalnymechanizm ewolucji organizmów, polegający na przeżywaniu w toku walki o byt organizmów najlepiej przystosowanych do danych warunków środowiska.

- rozwój zaczyna się od embrionalnych i prenatalnych postaci

- działają proste zachowania odruchowe noworodka

- fizyczne, ruchowe i społeczne doskonalenie się dziecka

- Ontogenezainaczej rozwój osobniczy człowieka – jest zespołem powiązanych z sobą procesów morfologicznych kształtujących organizm i osobowość człowieka od chwili powstania zygoty do końca życia.

- Filogeneza – rozwój rodowy, rozwój filetyczny organizmów żywych i poszczególnych ich szczepów od chwili pojawienia się na Ziemi do czasów obecnych (lub do wymarcia).

Podobne prace

Do góry