Ocena brak

Psychologia rozwojowa - Historyczne poglądy na dzieciństwo

Autor /Gerard Dodano /13.09.2011

a) Starożytna Grecja i Rzym

- Platon i Arystoteles opowiadali się za wczesnym kształceniem dzieci,

- Dzieciobójstwo; zabijanie dzieci ze względu na kalectwo, dziecko-bękart, niechciane dziecko,

- Surowe karanie, seksualne wykorzystywanie dzieci, sprzedawanie ich do prac domowych/ domów publicznych, składanie ofiar z dzieci bogom.

b) Średniowiecze i renesans

- Kościół katolicki wypromował nowy wizerunek dziecka, jako czystego i niewinnego; rodzice mogli oddawać niechciane dzieci do klasztorów, potępiano dzieciobójstwo,

- kształcenie dzieci było na bardzo niskim poziomie,

- w średniowieczu dzieci były nadal wykorzystywane i maltretowane; dziecko gdzy było zdolne do wykonywania prac domowych automatycznie stawało się członkiem starszego społeczeństwa, więc dzieciństwa jako takiego nie posiadały,

- w renesansie stworzono instytucje charytatywne i sierocińce, które przyjmowały dzieci kalekie, niechciane, porzucone – to pokazywało, że państwo interesuje się losem dzieci.

c) Reformacja i purytanie

- purytanie (Kalwin) jako pierwsi stworzyli podstawowy model rozwoju dziecka,

- dzieci nie są niewinne, ponieważ rodzą się z grzechem pierworodnym, przez co wykazują tendencję do zła, chyba że zostaną odpowiednio wychowane i pokierowane,

- rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na wychowanie i kształcenie dziecka w najmłodszym wieku, ponieważ wtedy łatwiej przyswaja nadane mu zasady,

- nacisk na naukę czytania/pisania – powstanie pierwszych książek dla dzieci.

Podobne prace

Do góry